Szkoła językowa Lider - logo

Jedna marka,
wiele możliwości

PTE Egzamin

Co jest celem PTE General?

Celem PTE General jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.
http://www.pearson.pl/pte-general/o-pte-general

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od A1 do C2.

W Polsce egzaminy PTE General:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Format egzaminu

Egzaminy składają się z dwóch części:

Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.

Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej.

Więcej o egzaminie: https://www.pearson.pl/assessment/international-certificate

Lista terminów: https://www.pearson.pl/assessment/terminy-sesji#tabs%3Dtab-c4815

Jak oceniane są egzaminy PEARSON PTE ?

  • Aby otrzymać certyfikat na danym poziomie i ocenę PASS należy uzyskać ok. 60% -70% (w zależności od średniej statystycznej uzyskiwanych punktów).
  • Uzyskując wynik pomiędzy ok. 70% a 80% PASS WITH MERIT - kandydat uzyskuje certyfikat z wyróżnieniem
  • Uzyskanie wyniku średnio powyżej 80-85% oznacza ocenę PASS WITH DISTINCTION, że kandydat zaprezentował umiejętności z wyższego poziomu zaawansowania

Sesje egzaminacyjne

Koszt egzaminu 750 zł

W celu rezerwacji miejsca na egzamin prosimy o kontakt telefoniczny 728 942 650

W naszej szkole możesz przygotować się do PTE General na kursie grupowym lub indywidualnym.

Sprawdzaj swoje umiejętności!
Zdobywaj certyfikaty językowe!
Zdobywaj międzynarodowe kwalifikacje!