Szkoła językowa Lider - logo

Jedna marka,
wiele możliwości

Kursy dla młodzieży

Uczniowie szkoły średniej - przygotowanie do matury

Celem kursu jest rozwój umiejętności językowych i budowanie motywacji do nauki języka angielskiego u młodzieży. Uczymy sprawnego mówienia i pisania oraz rozumienia tego, co mówią i piszą inni. Specyfika kursu jest dostosowana do potrzeb kursantów: zajęcia są dynamiczne i angażujące, a postępy szybko zauważalne.

W trakcie trwania kursu kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich tekstów użytkowych i dłuższych wypowiedzi, komunikowania się w sytuacjach dnia codziennego, negocjowania, dyskutowania.

Kurs językowy w LIDERze daje możliwość:

  • gruntownego powtórzenia gramatyki i słownictwa wymaganego na sprawdzianach i egzaminach
  • systematycznego sprawdzenia wiadomości i kontroli stanu wiedzy
  • pracy na autentycznych materiałach egzaminacyjnych (egzamin gimnazjalny, matura)
  • poznania języka obcego w jego naturalnym kontekście (np. fragmenty audycji radiowych, programów TV, zasoby internetowe, gry interaktywne),
  • komunikacji w sytuacjach życia codziennego.

Realizujemy zajęcia w oparciu o metodę trdycyjną oraz metodę bezpośrednią wg Direct language Lab. Używane środki audiowizualne czynią naukę przyjemną i opartą na komunikacji. Zintegrowany kurs łączy wszystkie aspekty takie jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Podstawowe informacje o kursie

Prowadzimy zapisy przez cały rok, a nowe kursy rozpoczynają się zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Zarezerwuj miejsce w grupie: tel. 728 942 650