Szkoła językowa Lider - logo

Jedna marka,
wiele możliwości

Kursy dla dorosłych

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

Dorosłym kursantom oferujemy zajęcia prowadzone metodą tradycyjną lub metodą DIRECT.

Metoda Direct

Metoda DIRECT jest uznawana za jedną z najszybszych i najskuteczniejszych metod nauki jezyka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi. Dają gwarancję utrzymania koncentracji i bardzo dużej motywacji w trakcie nauki.

Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.
Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Kursanci biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Direct Language Lab