Szkoła językowa Lider - logo

Jedna marka,
wiele możliwości

Metoda tradycyjna

metoda tradycyjna

Dzięki metodzie tradycyjnej dzieci mogą systematycznie przyswajać wiedzę, a zaplanowane w odpowiednich odstępach czasu podsumowania, umożliwiają sprawdzanie postępów. Zajęcia w grupie są dynamiczne, a wspólne rozwiązywanie zadań i ćwiczeń oraz konwersacje ciekawe. Program zajęć opiera się na programie realizowanym w szkole podstawowej co pozwala na systematyczne uzupełnianie braków i realizowanie materiału bardziej zaawansowanego.
Dzięki zastosowaniu metody komunikatywnej (metoda tradycyjna wzbogacona ćwiczeniami komunikacyjnymi) uczestnicy kursu mogą rozwijać wszystkie obszary komunikacji językowej: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

Dzięki różnorodnym, interaktywnym ćwiczeniom z wykorzystaniem podręczników oraz autentycznych materiałów (prasowych, radiowych etc.) kursanci poznają nowe słownictwo i struktury gramatyczne. Podczas zajęć duży nacisk kładziony jest na właściwe użycie nowo poznanych sformułowań w pełnych wypowiedziach i kontekstach sytuacyjnych. Ważnym elementem zajęć są właśnie konwersacje, dzięki którym uczestnicy w praktyce wykorzystują przyswojoną wiedzę.

Ćwiczenia są odpowiednio dobierane i ukierunkowane na wzmacnianie słabszych stron komunikacji językowej każdego z uczestników kursu (np. u jednych osób będzie to mówienie, u innych pisanie).

Metoda komunikatywna (standardowa) stosowana jest w oparciu o najbardziej praktyczne materiały renomowanych wydawnictw.

Zalety

  • ciekawe zajęcia w małej grupie
  • systematyczne przyswajanie materiału
  • sprawdzanie swoich postępów w praktyce
  • przyswajanie wiedzy ze wszystkich zakresów komunikacji językowej: pisania, mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu

Korzyści

  • ugruntowana znajomość języka
  • przyswojenie dużego zasobów słów i konstrukcji gramatycznych we własnym tempie
  • rozwój wszystkich obszarów komunikacji językowej: pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu i czytania

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe
Zarezerwuj miejsce tel. 728 942 650